Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6

1.1 – Character of a Leader, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

1.2 – Character of a Leader, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

1.3 – Character of a Leader, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 20m

1.4 – Character of a Leader, Episode 4 (Bulgarian)

Duration 20m

1.5 – Character of a Leader, Episode 5 (Bulgarian)

Duration 20m

1.6 – Character of a Leader, Episode 6 (Bulgarian)

Duration 22m

The Character of a Leader

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български)

Описание на продукта

Характерът на водача (6 видеа)

В тези видеа ще научите седемте принципа, които ще изградят вашата основа. Това ще ви научи как да развиете четирите области от вашия живот – физическата, умствената, социалната и духовната. Включени са истории на други хора, които са постигнали чудесен характер, който им е дал способност да извършат велики неща.