Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

2.1 – Growing in Leadership, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

 

2.2 – Growing in Leadership, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

 

2.3 – Growing in Leadership, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 20m
 

2.4 – Growing in Leadership, Episode 4 (Bulgarian)

Duration 20m

 

Growing in Leadership

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български)

Описание на продукта

Израстване в лидерство (4 видеа)

От историята за добрия самарянин, ще видите как да израстете в лидерство и ще откриете осемте принципа на Божието Царство, които ще ви донесат лично обновление на растежа във вас. Ще завършим със седемте принципа за това как да увеличим нашата стойност.