Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3

4.1 – How Leaders Build Teams, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

4.2 – How Leaders Build Teams, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

4.3 – How Leaders Build Teams, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 20m

How Leaders Build Teams

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български) 

Описание на продукта

Как водачите изграждат екипи (3 видеа)

Изграждането на правилният екип изисква мъдрост, нормално мислене, комуникация, видение и много, много повече. В тези видеа ние правим