Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

3.1 – Leaders Finish Strong, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

3.2 – Leaders Finish Strong, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

3.3 – Leaders Finish Strong, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 20m

3.4 – Leaders Finish Strong, Episode 4 (Bulgarian)

Duration 20m

3.5 – Leaders Finish Strong, Episode 5 (Bulgarian)

Duration 20m

Leaders Finish Strong

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български)

Описание на продукта

Водачите завършват силни (5 видеа)

Силното завършване трябва да бъде цел за всеки от нас. В тези видеа, ние разглеждаме тези, които завършиха силни, нещата, които трябва да вършим всеки ден за да завършим силни, как да избегнем крушение и че никога не е твърде късно да завършите силни.