Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3

6.1 – How Leaders Increase Influence, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

6.2 – How Leaders Increase Influence, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

6.3 – How Leaders Increase Influence, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 21m

How Leaders Increase Influence

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български) 

Описание на продукта

Как водачите увеличават тяхното влияние (3 видеа)

Можете да водите без влияние, а и не можете да влияете, ако никой не ви харесва. Уменията и отношенията към хората, ако са развити правилно, са ключа и ще ни доведат до място на значително влияние. Тези видеа са необходими за вашия екип.