Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3

5.1 – Leaders Lead, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

5.2 – Leaders Lead, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

5.3 – Leaders Lead, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 21m

Leaders Lead

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български)

Описание на продукта

Водачите Водят (3 видеа)

Водачите наистина водят, но за да водят правилно, вие трябва да бъдете водени и да гледате на живота така, както Бог го вижда. Тези видеа ще ви “