Videos in this Series: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

7.1 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 1 (Bulgarian)

Duration 20m

7.2 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 2 (Bulgarian)

Duration 20m

7.3 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 3 (Bulgarian)

Duration 20m

7.4 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 4 (Bulgarian)

Duration 20m

7.5 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 5 (Bulgarian)

Duration 21m

How Leaders Maintain Their Energy and Strength

$0

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български) 

Описание на продукта

Как водачите поддържат тяхната енергия и сила (5 видеа)щ

Едно от основните изисквания на живота е да бъдем силни! В тези видеа, ние ще погледнем някои библейски решения, които могат и ще увеличат нашата сила и енергия. Ще дискутираме пробойните в енергията и как да ги спрем, както и как да поддържаме нашата сила и енергия в живота.