Videos in this Series:Part 1 | Part 2| Part 3
5.1 – Leaders Lead, Episode 1 (Bulgarian )
Duration 20m
5.2 – Leaders Lead, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
5.3 – Leaders Lead, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 21m

Leaders Lead

English | Spanish (Español) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български)

Описание на продукта

Водачите Водят (3 видеа)

Водачите наистина водят, но за да водят правилно, вие трябва да бъдете водени и да гледате на живота така, както Бог го вижда. Тези видеа ще ви