Какво е Училище за Лидери 412??

Училище за Лидери 412 е основано на книгата Ефесяни 4:12. Този стих ни наставлява да екипираме светиите да вършат делото на служението. Един по-широк смисъл на този стих е всеки християнин да получи способности в тяхната действителност на работа, семейство и приятели, да внесе по-голямо влияние на Божието присъствие чрез тяхното служене. Това видео обучение на световно ниво ще ви преведе през необходимите умения, принципи и възгледи за живота, за да се издигнете във вашето поле на интерес и да бъдете водача, който Бог ви е призовал да бъдете. Вие ще увеличите вашето влияние и ще развиете вашата мрежа, докато се учите как да достигнете най-високия си потенциал. Сега може свободно да гледате: English | Spanish (ESPAÑOL) | Farsi (فارسی) | Bulgarian (български)

Sign up to Receive Weekly Inspiration

Dr. Carman’s weekly Thought Transformers will give you the boost you need to start your week on a positive note. Subscribe to his weekly emails today.

Sign up to Receive Weekly Inspiration

Dr. Carman’s weekly Thought Transformers will give you the boost you need to start your week on a positive note. Subscribe to his weekly emails today.